Heiko en Agnes van den Broek

Heiko en Agnes van den Broek

Tilburg

Heiko en Agnes van den Broek

Heiko en Agnes, ze hebben niet de gemakkelijkste doelgroep om enthousiast te maken voor Jezus: studenten. Die nemen niet zomaar iets voor waar aan. “Maar daardoor blijf je alert en ik houd er wel van om op een verstandelijke manier meer over God te ontdekken,” zegt Heiko.

‘Het is een kwestie van bidden en doorgaan’

Twee keer per week stellen ze hun huis open voor studenten die mee willen eten en verder willen praten over het geloof. Maar dat zijn er dit jaar niet zo veel als voorgaande jaren. “Als we eens wisten waar dat aan lag… Onze aanpak is niet veranderd.”

Enquête
“Een van onze gespreksmethodes is het houden van een enquête over de belangrijke dingen in het leven en over geloofszaken. Veel studenten willen daar wel aan meewerken. Maar voor een vervolgafspraak om verder door te praten over het geloof is minder animo. Het is een kwestie van bidden en doorgaan,” zegt Heiko monter.

“Mijn taak is om in de kracht van de Geest te getuigen; eventuele ‘resultaten’  moet ik aan God overlaten. Toch is dat ook dubbel. Je zou vaker willen meemaken dat iemand tot geloof komt. Gelukkig houden de studentenwerkers van andere universiteiten ons op de hoogte als er daar iemand zich bekeert. Dat bemoedigt.”

Gezin nummer één
Werk en gezinsleven lopen soms door elkaar bij de familie Van den Broek. “Zaterdags ben ik op het voetbal- of basketbalveld te vinden. Voor mijn jongens, maar ook voor hun vriendjes. Velen van hen komen uit gebroken gezinnen. Ik laat hen zien dat het gaat om respect, eerlijkheid. Dat je niet op elkaar scheldt, maar elkaar support. Voor sommigen van hen ben ik een soort vaderfiguur geworden.

Toch komen onze jongens op de eerste plaats. Agnes en ik hebben bewust niet vaker dan twee keer per week eters. Maar ook dan nemen we na het eten ruimschoots tijd om de kinderen naar bed te brengen. Iemand heeft eens gezegd dat dat misschien wel de belangrijkste discipelschapsles is die we studenten kunnen leren: vergeet nooit dat het gezin belangrijker is dan het werk.”

Wie zijn Heiko en Agnes van den Broek?
Heiko (1970) en Agnes (1970) van den Broek wonen in Tilburg en hebben twee zoons van 12 en 10 jaar. Ze werken onder studenten en willen dienstbaar zijn in wijk en Baptistengemeente. Heiko is actief betrokken bij de sportclubs van hun zoons, en denkt mee in het interkerkelijk overleg. Agnes. Houdt van schrijven en loopt hard om te ontspannen.

Geven aan Heiko en Agnes van den Broek

via iDeal via machtiging

Wil je vaste donateur worden van Heiko en Agnes van den Broek? Kies dan voor geven via machtiging.

De websites van Agapè maken gebruik van cookies om je beter van dienst te kunnen zijn